Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Aasa Oy
Konalantie 6-8B
00370 Helsinki
Puhelin 0600 04045
(Puheluiden hintatiedot)

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö Kimmo Rytkönen
Rekisterin nimi Aasa Oy Asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

- Rekisteröityjen yksilöiminen
- Yhteystietojen hallinta
- Riskien hallinta
- Lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen

Rekisteröityjen ryhmät

Henkilöllä on/on ollut rekisterinpitäjään
a) Asiakassuhde tai sen solmimiseksi tehty hakemus joka koskee esim.
- luottoa
- palvelu- tai muuta sopimusta.
b) Asiakassuhteeseen liittyvä osallisuus, velvoite tai muu oikeus sopimukseen, palveluun tai toimeksiantoon.

Kuvaus rekisteröidyistä tietoryhmistä

Henkilöön liittyvät perustiedot kuten:
- Asiakastunnus
- Henkilötunnus, syntymäaika tai Y-tunnus
- Nimi, nimilyhenne, virallinen ja puhuttelunimike
- Kieli
- Jakeluosoite, postinumero ja postitoimipaikka
- Sopimus tai palvelukohtainen osoite
- Puhelinnumerot, telekopionumerot, sähköpostiosoitteet
- Kotikunta
- Arvo, ammatti, koulutus
- Työpaikkatiedot (nimi ja puh. Numero)
- Asema yhteisössä (esim. yrittäjät)
- Maksuhäiriötiedot
- Henkilön asiointitiedot
- Luotto-, palvelu-, sopimus- ja hakemusluettelo tai osallisuussuhde edellä mainittuihin asioihin.

Asiakasrekisteriin rekisteröidään luottohakemuksen käsittelyn yhteydessä toisilta luotonantajilta saatuja tietoja aikaisemmista luotoista. Tietoja kerätään Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmän avulla.

Mistä tietoja säännönmukaisesti hankitaan

Tietoja hankitaan säännönmukaisesti:
- Rekisteröidyltä itseltään
- Viranomaisten pitämistä rekistereistä lain rajoissa
- palvelu- tai muuta sopimusta.
- Luottotietoja toimittavilta yrityksiltä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti kulloinkin voimassaolevan lain mukaan:
- Viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa
- Paperitulosteena

Asiakasrekisterin tietoja luotoista ja niiden hoitamisesta voidaan luovuttaa toisille luotonantajille asiakkaan antaman toimeksiannon ja suostumuksen perusteella. Tietoja luovutetaan Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmän avulla.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Laitteistot sijaitsevat hälyttimin varustetussa lukitussa tilassa, jonne pääsy rajoitettu kulunvalvonnalla.

Rekisteröinti ja tiedonsaanti edellyttävät käyttöoikeuden.